____________________________________________________________________________________________________________________

Psychosomatika

Psychosomatika je způsob komplexního (celostního, holistického) vnímání člověka, jeho zdraví i nemoci. Nejde jen o vztah psyché (duševního) a soma (somatického, tělesného), ale i sociálního, tedy vztahového, čili význam má i to, jakým způsobem a jak spolu žijeme, jak se k sobě vztahujeme. To, co se děje v psychice (v prožívání, myšlení a jednání), ovlivňuje nejen tělo, ale i vztahy, v kterých žijeme a lidi, s kterými žijeme. Stav těla (to, jak tradičně chápeme zdraví a nemoc) a vztahy zase ovlivňují psychiku atd.

 

Bio-psycho-sociální paradigma – co to znamená?

 

Medicína tradičně připouští některá onemocnění jako psychicky podmíněná a mluví o psychosomtických poruchách. To ovšem v užším smyslu. My ale víme, že každá tělesná nemoc má svůj psychický i mezilidský – vztahový doprovod. A tak by se dalo v širším smyslu o psychosomatice hovořit u každé tělesné nemoci, každého psychického stavu, u každého mezilidského vztahu.

 

Článek O nemoci bezmoci a moci nemoci - zdraví, nemoc, psychosomatika, Jung, synchronicita... celý článek

 

Psychosomatika v sobě v praxi spojuje různé odbornosti: lékaře či léčitele, případně fyzioterapeuta atd. orientovaného zcela nebo více na tělo, psychologa, psychoterapeuta, rodinného terapeuta, který se věnuje zcela nebo více psychice a mezilidským vztahům a dále léčitelé a odborníci nemedicínských oborů – např. homeopatie nebo tradiční čínská medicína. Dobrý homeopat nebo poradce v tradiční čínské medicíně by měl být s psychosomatikou velmi dobře obeznámen. Tyto profese by spolu měly být v dobrém kontaktu, aby bylo možné zajistit komplexní péči o zdraví klienta, přesně podle bio-psycho-sociálního paradigmatu.

Souvislost mezi psychosociální problematikou člověka a jeho příznakem tělesné nemoci ale nikdy není tak těsná, že bychom mohli z určitého tělesného onemocnění automaticky usuzovat na konflikty a vzorce chování a myšlení, z nichž toto onemocnění vychází. Z toho důvodu je nutné provádět psychosociální diagnostiku a léčbu u každého člověka individuálně.

Dobrý lékař dokáže tzv. somatizujícímu pacientovi doporučit vhodnou psychoterapeutickou, rodinně-terapeutickou, homeopatickou, fyzioterapeutickou aj. intervenci.

 

Co lze považovat za psychosomatické (v užším slova smyslu), případně s významným psychosociálním kontextem:

Např. somatoformní poruchy; koronární srdeční onemocnění, srdeční neuróza, vysoký krevní tlak, astma, žaludeční vřed, ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, cukrovka, anorexie, bulimie, obezita, bolesti zad, revmatoidní artritida, distorze krční páteře, endogenní ekzém, kopřivka, lupénka, akné, tinitus, syndrom sevřeného hrdla, bolesti hlavy, migréna, závratě, poruchy spánku, funkční obrny, poruchy citlivosti, gynekologické obtíže - poruchy krvácení a cyklu, sekundární amenorea, premenstruační syndrom, klimakterický syndrom, fluor, sterilita, funkční sexuální poruchy; enuréza, enkopréza

 

DOBRÝ TERAPEUT V OBLASTI PSYCHOSOMATIKY

◦ má příslušné vzdělání

◦ nezjednodušuje

◦ je vstřícný a respektuje jedinečnost svých klientů

◦ orientuje se na potřeby klientů a pečlivě dbá na zakázku a kontrakt

  Mgr. Marek Vít - terapeut, homeopat

  +420 777 052 569

  marek.vit@terapie-praha.info

  Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1

 

 

 

 

   terapie-praha.info

   homeopat-praha.cz

   rodinna-terapie-praha.cz

 

____________________________________________________________________________________________________________________

© 2014 - 2015 Marek Vít | terapie-praha.info | rodinna-terapie-praha.cz | homeopat-praha.cz | konstelace-praha.cz | parovka.cz